Hästar i träning

Vi har ca 25 hästar i vår verksamhet som vi utbildar, tränar och tävlar.
Ambitionen är att de hästar vi har i stallet ska vara av högsta kvalité.
Vi utbildar hästarna så att vi tar tillvara deras potential och kvalitéer
med målet att de ska kunna tävla och prestera på högsta internationella nivå.

De hästar vi tar emot ser vi gärna som långsiktiga projekt som kräver tid och engagemang.
Vi tar häsyn till varje individ och anpassar träning därefter. Vi har en löpande dialog med våra hästägare om kort- och långsiktiga mål, tävlingsplanering och viloperioder.

Hos oss får hästarna ett omväxlande arbete, högklassig skötsel och foder av hög kvalité enligt upprättad foderstat. Vi har ett bra samarbete med hovslagare, hästtandläkare och hästmassör.

Rolex_GBG¨2