Torstorps Gård

Gården omtalas redan i medeltida handlingar. Tidigast kända ägare är Peder Ribbing, som skänkte egendomen till Vadstena kloster.
I samband med reformationen intogs den till Kronan.
På 1600-talet kom gården i Berndt Wolffradts ägo Han var faktor i pommerska regeringen och erhöll av drottning Kristina köpebrev på säteriet, som tack för att han lämnade förstärkningar åt svenska armén under dess återtåg i Tyskland.

Den nuvarande mangårdsbyggnaden är uppförd vid 1800-talets mitt i knuttimring, klädd med locklistpanel. Pilastrarna i fasaden döljer timmerknutarna och bildar så kallade knutlådor. Rikt utsirade snickerier, liksom dubbla doriska träkolonner som bär upp balkongen, kännetecknar klassicistiska drag. Byggnaden vilar på en stensockel.
Ladugården med kyrkfönsterliknande omfattningar i fasaden är uppförd 1880.

Riksdagsman Alfred Bexell var ägare till gården under åren 1874 -99. Han lät hugga in flera hundra tänkespråk och minnesvärda namn på stenar och klipphällar i skogsområdet Älmeberget och Lohallen. Dessa Bexeliska ristningar tillkom enligt honom själv dels för attt på detta sätt för all framtid bevara vårt språk, som han trodde skulle utarmas, dels för att hindra alkoliserade stenhuggare från att supa ihjäl sig.
Bild tagen år 1900. Fr. v. Alfred Bexell jr, Gerda Phil Bexell, fröken Willars och Fru Phil (Gerdas mor).